Rode Dorp Alphen krijgt gescheiden rioolstelsel: Prins Bernardlaan en Julianabrug gestremd

Deze zomer worden knelpunten in de afvoer naar omliggende rioolstelsels aangepakt, wat tijdelijk voor vertraging zorgt op de Prins Bernhardlaan. Ook de Koningin Julianabrug wordt dan een periode afgesloten voor autoverkeer.

Prins BernardlaanMeer dan de helft van de 172 verouderde huurwoningen in het Rode Dorp is al vervangen door duurzame nieuwbouwwoningen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2026 afgerond. Ook het rioolstelsel is dan volledig vernieuwd, met een gescheiden afvoer van regenwater en rioolwater. Dit is milieuvriendelijker en zorgt ervoor dat dat ook tijdens extreme regenbuiten de waterafvoer probleemloos verloopt.

Zomer 2024: rioolverbindingen aanpakken 

Het nieuwe rioolstelsel van het Rode Dorp loost op het oude rioolstelsel richting het Rijnhavengebied en de Hoge Zijde, die in de toekomst ook worden vernieuwd. De oude rioolverbindingen tussen deze gebieden zijn te nauw en daarom worden er afvoerbuizen van een grotere diameter geplaatst. Een deel van de kruising Willem de Zwijgerlaan – Prins Bernhardlaan wordt daarvoor afgesloten voor autoverkeer. Het autoverkeer kan dan niet meer richting de brug en de Baronie (van oost naar west) rijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, ook over de brug. Op de Prins Bernhardlaan (noord-zuid richting) blijft tijdens de werkzaamheden in beide richtingen één rijbaan open. De meest ingrijpende werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomervakantie, van 24 juni tot en met 23 augustus. Er is dan minder verkeer en daarmee ook minder hinder. 

Fraaie nieuwe wijk  

De nieuwe woningen in het Rode Dorp worden gebouwd door Woonforte en hebben een laag energieverbruik en moderne voorzieningen. De dorpse sfeer is zoveel mogelijk behouden. De gemeente zorgt voor de aanleg van een volledig nieuwe openbare ruimte. Met nieuwe wegen, verlichting, groenaanleg, parkeerplaatsen, speelplaatsen, kabels en riolering. Door een nauwe samenwerking tussen alle bouwpartijen verloopt het project voorspoedig. De bewoners zijn bewust vanaf het begin heel nauw betrokken bij de renovatie van de wijk.