De toekomst van ons landelijk gebied: laatste kans om mee te praten!

Met ruim 100 boeren in onze regio zijn er al keukentafelgesprekken gevoerd over de toekomst van het landelijk gebied. Meld u nu aan voor deze gesprekken (als agrariër).

De provincie Zuid-Holland heeft van het kabinet de opdracht gekregen om plannen te maken voor het verder verduurzamen van de landbouw en realiseren van doelen voor natuur en water. In samenwerking met de regiegroep voor het Gebiedsproces Groene Hart Noord, waar het Boerenberaad onderdeel van is, is in november 2023 gestart met de waardevolle gesprekken. Hierin delen boeren hun visie op hun bedrijf, de toekomst en de omgeving. DIt is uw kans om uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen op beslissingen die u aangaan. Keukentafelgesprekken 2

Meld u snel aan 

Mis deze kans niet om deel te nemen aan deze cruciale gesprekken! Meld u snel aan via het aanmeldformulier en draag bij aan de toekomst van ons landelijk gebied.

Let op: de gesprekken worden eind april afgerond, dus zorg dat u er op tijd bij bent!  

De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Alle boeren in het gebied zijn eerder per brief of e-mail uitgenodigd.  

Meer informatie is te vinden op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/zuid-hollands-programma-landelijk-gebied/