Erepenning voor museumpark Archeon

Museumpark Archeon heeft op 24 april de erepenning ontvangen van burgemeester Liesbeth Spies.

De erepenning is een onderscheiding die is bedoeld voor personen of organisaties die bijzondere inspanningen hebben gedaan voor de Alphense bevolking. 

Museumpark Archeon 

Museumpark Archeon werd in 1994 geopend door de Stichting voor Experimentele Archeologie en Educatieve Vorming. Doelstelling was de verworvenheden van de archeologische wetenschap op een aansprekende manier aan het publiek te tonen. 

In augustus 2011 werd naast de entree van Archeon het Archeologiehuis Zuid-Holland geopend. In dit museum liggen prehistorische, Romeinse en middeleeuwse vondsten uit Zuid-Holland. Sinds 2017 wordt er in de Zwammerdamrestauratiewerf gewerkt aan het opknappen van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie Romeinse Zwammerdamschepen. In de restauratiewerf is ook een tentoonstelling over de Zwammerdamschepen, de Romeinse limes en de restauratie te zien. Het doel is om deze schepen weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum, bij Museumpark Archeon, in het kader van de Limes Unesco Wereld erfgoednominatie.

Erepenning

Het museumpark krijgt de erepenning vanwege zijn educatieve waarde, de bijdrage aan cultuurbehoud, de toeristische aantrekkingskracht, de sociale betrokkenheid en het creëren van werkgelegenheid.

Uitreiking erepenning

Van links naar rechts: Monique Veldman, Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland),
Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan den Rijn) en Jack Veldman