Holland Rijnland stelt Regionale Investeringsagenda vast

Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland heeft op 3 april 2024 ingestemd met een Regionale Investeringsagenda (RIA).

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van 13 gemeenten die gelegen zijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waaronder Gemeente Alphen aan den Rijn. De RIA maakt het mogelijk om een aantal grote regionale projecten samen op te pakken op het gebied van woningbouw, economie, natuur, klimaat, bereikbaarheid en duurzaamheid. Gezamenlijk gaan de gemeenten 30.500 woningen bouwen, 20.000 banen toevoegen en de regio klaarmaken voor een groene, duurzame toekomst. Gemeenten hopen via deze RIA cofinanciering voor deze projecten te realiseren.

Projecten

Er zijn binnen de RIA 14 projecten benoemd die prioriteit hebben IN DE REGIO. Gemeente Alphen aan den Rijn is bij de meeste projecten direct betrokken. Denk aan: 

  • De realisatie van een zogenoemde energy lane voor het opwekken en vervoeren van duurzame energie langs de N11 en delen van de A4 van Leiden tot Alphen-West (inclusief Barrepolder 150KV-station). 
  • De ontwikkeling van een regionale structuur voor transport van warmte uit de regio via warmtenetten. 
  • De ontwikkeling langs de as Katwijk, Leiden en Alphen aan den Rijn. 

De gemeenten dragen samen eenmalig 7 miljoen euro bij voor de periode van 2025 tot 2027 voor de RIA. Daarvan gaat € 4 miljoen naar onderzoek om de projecten uit te werken en € 3 miljoen naar een regionaal fonds voor projecten. De grote projecten in de Investeringsagenda zijn daarmee nog niet betaald: met het onderzoeksgeld jagen de gemeenten de projecten in de Regionale Investeringsagenda aan. Het is de bedoeling om extern geld te genereren bij provincie(s), Rijk en de Europese Unie.

Grote ambities

Liesbeth Spies, burgemeester van Gemeente Alphen aan den Rijn, is ook Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland. Liesbeth: “De ambities zijn groot. We maken onze leefomgeving tussen nu en 2050 klaar voor de toekomst. Deze investeringsagenda gaat leiden tot projecten van tientallen of honderden miljoenen euro’s. Dit zorgt voor meer brede welvaart voor onze inwoners.” 

Bedrijfsleven staat achter Investeringsagenda

Het bedrijfsleven in de regio steunt de Regionale Investeringsagenda voor Holland Rijnland en de concrete projecten daarin. Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW Rijnland: ‘Regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van economie is keihard nodig. Het is positief dat ons initiatief voor de oprichting van een Regionale (Her)Ontwikkelingsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is overgenomen. Daarnaast vinden we het van belang om de economische clusters en bedrijvigheid te versterken langs de stedelijke as van Noordwijk, via Katwijk en Leiden naar Alphen aan den Rijn. Met de opening van de RijnlandRoute is hierin een belangrijke stap gezet, maar ook het hoogwaardig openbaar vervoer langs deze as moet dringend worden versterkt wil onze regio zowel kunnen groeien als bereikbaar blijven.” 

Meer informatie over de Regionale Investeringsagenda vindt u op https://hollandrijnland.nl/regionale-investeringsagenda/