Proef met kabelgoten in de stoep

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor een proef met kabelgoten in de stoep, om uw elektrische auto met eigen energie voor de deur op te laden.

Kabelgoot_Hilversum_maart 2024Het aanleggen van kabelgoottegels is een nieuwe manier om met eigen stroom uw elektrische auto op te laden. Met kabelgoottegels ligt de laadkabel niet op de stoep, maar in de tegel. U kunt zo uw auto veilig opladen op een openbare parkeerplaats vanuit uw eigen huis. 

Aan deze proef kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 3 mei. U betaalt pas wanneer we de proef met kabelgoottegels is afgelopen (voor het in behandeling nemen van uw aanvraag en de aanleg van kabelgoottegels). Als na het einde van de pilot wordt besloten dat de kabelgoot niet toegestaan wordt, krijgt u de gemaakte kosten weer terug.

Laden met eigenstroom is aantrekkelijk

De gemeente wil haar inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van het verkeer. Het aantal elektrische auto’s neemt de komende jaren fors toe, zo ook de behoefte aan een plek dichtbij huis om met eigen energie de auto’s op te laden (of zelfopgewekte energie). De gemeente wil een optie bieden waarbij dat veilig kan.
Er zijn namelijk veel situaties waarbij inwoners hun auto niet thuis kunnen opladen, omdat er een stoep tussen hun huis en de parkeerplek is. Bewoners verzinnen allerlei manieren om kabels toch in, op of over de stoep naar hun auto te leggen. Omdat de stoep openbare weg is, is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Het gebruik van kabelmatten, zelf aangebrachte goten, of bijvoorbeeld een kabel van boom tot boom over de stoep is niet toegestaan.

Hoelang loopt de pilot?

Na 9 maanden wordt de pilot geëvalueerd en wordt besloten of dit een definitieve regeling wordt (maart 2025). Met deze aanpak geeft de gemeente invulling aan de motie Kabelgoten, die is aangenomen in de raadsvergadering van 25 mei 2023.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Meer informatie over het aanleggen van kabelgoottegels vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/kabelgoottegel. Hier kunt u zich ook aanmelden.