Kees Varkevisser benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kees Varkevisser is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding op 2 februari uit handen van burgemeester Liesbeth Spies, als erkenning voor zijn buitengewone bijdragen aan de Nederlandse Vereniging van Huntington en zijn toewijding aan de Huntington-gemeenschap.

Al sinds 1974 is Kees Varkevisser nauw betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Huntington, vanaf de oprichting in 1976 tot op heden. Als lid van het Dagelijks Bestuur heeft hij zich enthousiast ingezet op zowel strategisch als operationeel niveau. Daarnaast is hij vanaf het begin redactielid van het contactblad geweest en heeft hij deelgenomen aan de Wetenschappelijke Adviesraad. De Nederlandse Vereniging van Huntington, opgericht naar Amerikaans voorbeeld, streeft naar een samenleving waarin patiënten met de ziekte van Huntington en hun families een hoogwaardige kwaliteit van leven ervaren. Varkevisser heeft niet alleen actief bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek, bewustwording en kennisverspreiding onder huisartsen, maar heeft ook zijn waardevolle input geleverd aan verschillende publicaties. 

Internationaal heeft de heer Varkevisser als voorzitter van de European Huntington Association een belangrijke rol vervuld. Met zijn vertegenwoordiging en bijdrage op talloze wereldwijde congressen heeft hij het netwerk van de Nederlandse Vereniging van Huntington in de medisch-wetenschappelijke gemeenschap versterkt. 

Een opmerkelijke prestatie van Varkevisser is zijn inzet voor een wetswijziging in 1994. Als ondernemer met een erfelijke ziekte in de familie werd hem aanvankelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd. Zijn openbare optreden in de media resulteerde in een behandeling in de Tweede Kamer en uiteindelijk in een wetswijziging. Sindsdien mogen verzekeraars een ondernemer niet meer weigeren op basis van een erfelijke ziekte in de familie. 

Naast zijn bijdragen op wetenschappelijk en bestuurlijk gebied heeft Varkevisser gedurende tientallen jaren belangeloos patiënten met Huntington en hun families bijgestaan, zowel thuis als in verpleegtehuizen. Zijn inzichten en medische adviezen hebben de getroffenen ondersteund in het omgaan met de complexe impact van de ziekte op hun sociale, psychologische en maatschappelijke functioneren. Mede dankzij zijn inzet heeft Nederland nu hoog aangeschreven specialistische zorgcentra voor patiënten met Huntington. 

Iemand voordragen 

Kent u ook iemand die zich al een lange periode op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? U kunt die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Tot 1 juni 2024 kunt u iemand voorstellen voor de Lintjesregen in 2025. Iemand voordragen voor de Lintjesregen in 2024 kan niet meer.  

Er gaat een heel proces aan vooraf voordat iemand een lintje uitgereikt krijgt. Wilt u dat de uitreiking plaatsvindt tijdens een andere gelegenheid dan de Lintjesregen, dan dient u uw voorstel minimaal zes maanden van tevoren in. De gemeente informeert u een maand tot twee weken van tevoren of de persoon in aanmerking komt voor de onderscheiding.  

Kent u iemand die absoluut een lintje verdient? Lees dan de stappen voor het voordragen voor een Koninklijke onderscheiding door op onze website: www.alphenaandenrijn.nl/lintje