Privacyverklaring scanauto

Gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van een scanauto. De scanauto is te herkennen aan het woord ‘parkeercontrole’ op de zijkanten van de auto. Ook heeft de scanauto een scanunit met camera’s op het dak. 

Met camera's in combinatie met GPS-data maakt de scanauto beelden van parkeervakken waar een betaal- of vergunningsplicht geldt. Ook maakt de scanauto beelden van plekken waar niet geparkeerd mag worden. 

De scanauto rijdt in gebieden met betaald parkeren, of in gebieden waar je een parkeervergunning moet hebben. 

Welke gegevens worden verwerkt?

De software van de scanauto herkent de kentekens van de gemaakte beelden. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

  • NAW gegevens
  • Kenteken en voertuigggegevens
  • Locatiegegevens
  • Situatiefoto's
  • Betrokkenen (inzittenden en toevallige voorbijgangers)

Gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van de scanauto voor de volgende doelen:

  • Controleren of er sprake is van betaling/vergunning voor parkeren (ficale handhaving)
  • Handhaving parkeerovertredingen

Fiscale handhaving

De kentekens die worden gescand worden vergeleken met de gegevens uit het Nationaal Parkeer Register (NPR). Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Er is betaald voor het parkeren of er is een (geldige) parkeervergunning: de gegevens worden zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uur verwijderd.
  2. Er is niet betaald voor het parkeren of er is geen (geldige) parkeervergunning: de gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

Is er niet betaald voor het parkeren, of is er geen (geldige) parkeervergunning? Een handhaver controleert de beelden en stelt vast of er een uitzondering geldt. Een uitzondering kan bijvoorbeeld stilstaand verkeer zijn of een auto die aan het laden/lossen is. Als het geen uitzondering is wordt er een naheffingsaanslag (parkeerbon) opgelegd. U moet dan alsnog betalen. 

ParkeerService stuurt namens de gemeente de naheffingsaanslag naar de eigenaar van de auto. Hiervoor vraagt ParkeerService de NAW gegevens op bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Als de naheffingsaanslag niet wordt betaald, zal ParkeerService over gaan tot invordering van de naheffingsaanslag. Wordt er dan nog niet betaald, dan worden de gegevens door ParkeerService verstuurd naar een Gerechtsdeurwaarder.

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag kunt u bezwaar indienen

Handhaving parkeerovertredingen

Wanneer de scanauto ziet dat een voertuig geparkeerd staat op een plek waar dit niet is toegestaan (zoals een stoep of fietspad), dan worden beelden gemaakt van het voertuig en de situatie. Deze beelden worden beoordeeld door een handhaver met opsporingsbevoegdheid (BOA). Als er geen sprake is van een uitzonderingssituatie (zoals laden/lossen of stilstaand verkeer), dan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat u een boete van het CJIB ontvangt.

Als u het niet eens bent met deze boete kunt u in bezwaar gaan bij het CJIB. Meer informatie hierover vindt u in de brief van het CJIB die u krijgt bij een boete.

De gegevens die worden verzameld voor het handhaven van parkeerovertredingen vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg) en niet onder de AVG. Onder de Wpg worden uw gegevens maximaal 10 jaar bewaard. 

Meer informatie