Verlof van school aanvragen

Soms kan een leerling niet naar school. Daarvoor zijn een aantal geldige redenen. Dit heet geoorloofd verzuim. 
Geoorloofd verzuim is bijvoorbeeld:

  • een huwelijk
  • een begrafenis
  • een religieuze feestdag

Ouders moeten hiervoor toestemming vragen aan de school. De directeur kan voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven. Zijn er meer dagen nodig? Dan moeten ouders toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar

Als een leerling spijbelt of zonder geldige reden thuisblijft, is dit ongeoorloofd schoolverzuim.

Vragen?

Heeft u vragen over verlof van school aanvragen? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar