Actiefonds Armoede

Kent u inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, die moeite hebben om rond te komen? Bijvoorbeeld door de aanhoudend hoge prijzen voor boodschappen. Heeft u een goed idee over hoe u hen kunt ondersteunen met een activiteit? Bijvoorbeeld een wekelijkse gratis (school)maaltijd of het inkopen en verstrekken van kleding? Dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen uit het Actiefonds Armoede.

U kunt ook subsidie aanvragen om de activiteiten die u al aanbiedt, uit te breiden.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Een organisatie kan maximaal € 25.000 aanvragen. Inwoners kunnen maximaal € 5.000 aanvragen. 

Voorwaarden

 • Inwoners en organisaties kunnen de subsidie aanvragen. 
 • Alle inwoners die in armoede zouden kunnen raken, kunnen aan de activiteit meedoen. 
 • Uw activiteit richt zich niet op energiebesparende maatregelen. 
 • De activiteit wordt ingezet voor Alphense inwoners.  
 • U of uw organisatie voert de activiteit zelf uit. 
 • Uw activiteit start in 2024. 
 • U stuurt een volledig en ondertekend aanvraagformulier in. Ook stuurt u een plan van aanpak mee. 

Aanvraag

U doet de aanvraag online. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier. Hierin vragen we u om een plan van aanpak te uploaden. Hierin beschrijft u wat u van plan bent te gaan doen. In dit plan van aanpak zet u:  

 • Welke activiteit organiseert u om inwoners te ondersteunen die mogelijk in aanraking komen met armoede? 
 • Om welke groep inwoners gaat het?  
 • Wat wilt u met uw plan bereiken?  
 • Hoe gaat u dit aanpakken?  
 • Werkt u hierbij met iemand samen? Zo ja, met wie? 
 • Wanneer gaat u de activiteit uitvoeren? 
 • Hoe gaat u aantonen wat het uiteindelijke resultaat is geweest? 
 • Krijgt u al subsidie van de Gemeente Alphen aan den Rijn? Geef dan aan waarom u extra geld nodig heeft. 

In het digitale aanvraagformulier moet u een aantal documenten uploaden: 

 • een plan van aanpak. 
 • een kostenoverzicht. Dit is een financieel overzicht van: 
  • kosten die u gaat maken 
  • de inkomsten (als die er zijn)   
  • het subsidiebedrag dat u aanvraagt.

U logt in met DigiD of e-Herkenning

Subsidie aanvragen »

Termijn

U kunt de subsidie aanvragen tot 31 december 2024. Of tot wanneer het geld van deze regeling op is.

Zorg dat uw aanvraag volledig is. We sturen u binnen 6 weken een reactie. 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum bovenaan de brief met het besluit.