Financiële bijdrage evenementen sociale samenhang

Organisaties en ondernemers in de gemeente kunnen een incidentele bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement dat sociale samenhang bevordert. Daarbij zetten zij in op sociale contacten, ontmoeting en gebiedsnetwerken in wijken en dorpen. Ze vergroten de eigen identiteit van een wijk of kern. Het gaat onder andere om evenementen die door de Oranjeverenigingen worden georganiseerd, braderieën of andere kleinere lokale evenementen.

Het plafondbudget bedraagt in 2024: € 71.971.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt er wordt nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien.

 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn en is voor iedereen toegankelijk
 • Het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Voor het houden een evenement heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig.
 • U heeft toestemming van de gemeente om het evenement te organiseren
 • Het wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers, heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud
 • Het is incidenteel en heeft een tijdelijk karakter.

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden moet u de bijdrage verantwoorden en de volgende zaken overleggen:

 • door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin een opgave van de werkelijke kosten en opbrengsten van het evenement en een toelichting bij noemenswaardig afwijkende bedragen ten opzichte van de begrote bedragen.

U levert deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aan bij de gemeente. Wanneer u dit niet of in onvoldoende mate doet, dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

U dient minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag in.

Vermeld op uw aanvraag:

 • omschrijving activiteit: u motiveert duidelijk welke bijdrage uw evenement levert aan de sociale samenhang van de gemeente
 • datum uitvoering activiteit
 • gewenst bedrag financiële bijdrage
 • IBAN nummer van de organisatie

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in met eHerkenning.

Financiële bijdrage aanvragen »