Financiële bijdrage evenementen citymarketing

Organisaties en ondernemers in de gemeente kunnen een incidentele bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement. Dit evenement moet de aantrekkelijkheid en het imago van Alphen aan den Rijn versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente wil Alphen aan den Rijn op de kaart zetten als actieve, initiatiefrijke stad, waar veel te doen is. Hiervoor is in 2024 eenmalig € 249.000 beschikbaar gesteld.

Per evenement geldt een maximum van € 30.000. Uw eigen bijdrage is minimaal 2/3 (twee derde) van de totale kosten van het evenement.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt er nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien. Daarnaast wordt uw aanvraag in het bijzonder getoetst op de bijdrage die uw evenement levert aan de citymarketingdoelstellingen van de gemeente:

 • het vergroten van de naamsbekendheid en imago van Alphen aan den Rijn in de regio, en
 • het versterken van de waardering en trots van inwoners en ondernemers op Alphen aan den Rijn.

Alphen Marketing zal daarom advies uitbrengen in welke mate de aanvraag aansluit op bovenstaande doelstellingen. 

Heeft u vragen over het indienen of over de voortgang van een aanvraag? Stuur een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.

 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn en is voor iedereen toegankelijk.
 • Het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Er bestaan geen soortgelijke evenementen (innovatieve karakter).
 • Voor het houden van een evenement heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig.
 • Het evenement wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers, heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud.
 • Het is incidenteel en heeft een tijdelijk karakter.
 • De subsidie wordt voorlopig verleend. Na afloop van het evenement moet u de bijdrage verantwoorden. Op basis daarvan wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Bij de verantwoording van de bijdrage moet u de volgende zaken overleggen:

 • door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin een opgave van de werkelijke kosten en opbrengsten van het evenement en een vergelijking met de begrote bedragen.

U moet deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aanleveren bij de gemeente. Doet u dit niet of in onvoldoende mate dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • omschrijving activiteit
 • toelichting citymarketing:
  • bijdrage aan de 4 marketingdoelstellingen (het vergroten van de naamsbekendheid en imago van Alphen aan den Rijn in de regio, en het versterken van de waardering en trots van inwoners en ondernemers op Alphen aan den Rijn)
  • bijdrage aan het beeld van Alphen aan den Rijn als actieve, initiatiefrijke stad, waar veel te doen is
  • bijdrage aan de vergroting van de aantrekkingskracht van Alphen aan den Rijn in de regio
  • bijdrage aan het laten zien van een bijzondere kant van Alphen aan den Rijn
  • u organiseert uw evenement in samenwerking met verschillende partijen (ondernemers, organisaties, scholen, etc.)
 • datum uitvoering activiteit
 • locatie, adres en plaats
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN nummer van de organisatie

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in met eHerkenning.

Financiële bijdrage aanvragen » 

Stuur uw aanvraag minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement in. Vraagt u de bijdrage te laat aan? Dan kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag op tijd wordt behandeld.