Maatschappelijke subsidie van 25.000 tot 100.000 euro

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen.

Organisaties die activiteiten met een maatschappelijk effect in de gemeente organiseren, kunnen een subsidie aanvragen tussen € 25.000 en € 100.000. De subsidie is aanvullend op uw eigen budget. Voorbeelden van maatschappelijke effecten zijn:

  • talentontwikkeling
  • gezonde leefstijl
  • ontwikkelen van vaardigheden en competenties
  • het bevorderen van meedoen in de samenleving.

Let op: voor deze subsidie is een subsidieplafond ingesteld. Zodra dit bereikt is, verlenen we geen subsidie meer. 

  • De aanvraag wordt beoordeeld op de maatschappelijke effecten en hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen.
  • Het gaat om subsidies boven de € 25.000. Deze worden voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn.
  • Voor subsidie boven € 50.000 moet u een tussentijdse rapportage indienen (terugblik 1e halfjaar en een prognose 2e halfjaar).
  • Zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen of heeft u niet alle activiteiten uitgevoerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.
  • Subsidies worden voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn.
  • Let op: ontving u eerder subsidie? Wij beoordelen uw aanvraag opnieuw. U krijgt niet automatisch weer subsidie. 

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. 

Als u voor 1 mei 2024 een aanvraag heeft gedaan voor deze subsidie, dan ontvangt u uiterlijk 31 december 2024 een besluit over uw aanvraag.

Subsidie verantwoorden

Heeft u bericht gehad dat u de subsidie moet verantwoorden? Dan kunt u dit doen met het digitale formulier. Stuur de verantwoording van uw subsidie 2023 vóór 1 april 2024 in.