Maatschappelijke subsidie tot 100.000 euro

Organisaties die activiteiten met een maatschappelijk effect in de gemeente organiseren, kunnen een subsidie aanvragen tot € 100.000. De subsidie is aanvullend op uw eigen budget. Voorbeelden van maatschappelijke effecten zijn:

  • talentontwikkeling
  • gezonde leefstijl
  • ontwikkelen van vaardigheden en competenties
  • het bevorderen van meedoen in de samenleving.

Let op: voor deze subsidie is een subsidieplafond ingesteld. Zodra deze bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen. 

  • De aanvraag wordt beoordeeld op de maatschappelijke effecten en hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen.
  • Subsidies boven € 5.000 worden voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn.
  • Voor subsidie boven € 50.000 moet u een tussentijdse rapportage indienen (terugblik 1e halfjaar en een prognose 2e halfjaar).
  • Zijn de werkelijk kosten lager uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Heeft u een subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u voor 31 december 2023 een besluit over uw aanvraag.