Maatschappelijke vrijwilligerssubsidie tot € 25.000

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen.

Vrijwilligersorganisaties of personen die activiteiten organiseren met een maatschappelijk effect in de gemeente, kunnen hier subsidie voor aanvragen. Het bedrag is maximaal € 25.000. De subsidie maakt activiteiten mogelijk die bijdragen aan:

 • veerkrachtige buurtgemeenschappen waarin iedereen zich thuis voelt en prettig samenleeft door een stevige en inclusieve samenleving
 • persoonlijke ontplooiing en talentontwikkeling 
 • veerkrachtige gezinnen en een gezond opvoedklimaat in de wijk of buurt 
 • een doel dat zorgt dat inwoners die het niet gemakkelijk hebben, kunnen meedoen 

Let op: deze subsidie heeft een subsidieplafond. Dit is een maximaal bedrag dat we kunnen uitgeven aan deze subsidie. Zodra dit bedrag bereikt is, verlenen we geen subsidie meer.

 • U heeft zelf al budget. De subsidie vult uw eigen budget aan.
 • We beoordelen de aanvraag op 3 onderwerpen. We geven deze onderwerpen punten. Daarmee berekenen we hoe hoog de subsidie wordt. De onderwerpen zijn: 
  • legitimiteit (of het mag volgens de regelgeving) 
  • betrokkenheid 
  • rendement (wat is het resultaat)
 • We kijken in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de doelen. En we kijken hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen. 
 • Subsidies boven € 10.000 worden voorlopig verleend. 
 • Vallen de werkelijke kosten lager uit? Of heeft u niet alle activiteiten uitgevoerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.
 • Let op: ontving u eerder subsidie? Wij beoordelen uw aanvraag opnieuw. U krijgt niet automatisch weer subsidie. 

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen.

 

U krijgt eind 2024 een (voorlopige)beschikking over de subsidieaanvraag 2025.

Subsidie verantwoorden

Heeft u een beschikking gehad? Dat is een brief waarin staat of u subsidie krijgt en wat de regels daarvoor zijn. En staat daarin dat u de subsidie moet verantwoorden? Dan kunt u dit doen met het digitale formulier