Maatschappelijke vrijwilligerssubsidie tot € 25.000

Vrijwilligersorganisaties of personen die activiteiten organiseren met een maatschappelijk effect in de gemeente, kunnen hier subsidie voor aanvragen. Het bedrag is maximaal € 25.000. De subsidie maakt activiteiten mogelijk die bijdragen aan:

  • veerkrachtige buurtgemeenschappen waarin iedereen zich thuis voelt en prettig samenleeft door een stevige en inclusieve samenleving
  • persoonlijke ontplooiing en talentontwikkeling 
  • veerkrachtige gezinnen en een gezond opvoedklimaat in de wijk of buurt 
  • een doel dat zorgt dat inwoners die het niet gemakkelijk hebben, kunnen meedoen 

Let op: deze subsidie heeft een subsidieplafond. Dit is een maximaal bedrag dat we kunnen uitgeven aan deze subsidie. Zodra dit bedrag bereikt is, verlenen we geen subsidie meer.

Voorwaarden

U heeft zelf al budget. De subsidie vult uw eigen budget aan.

We beoordelen de aanvraag op 3 onderwerpen. We geven deze onderwerpen punten. Daarmee berekenen we hoe hoog de subsidie wordt. De onderwerpen zijn: 

  • legitimiteit (of het mag volgens de regelgeving) 
  • betrokkenheid 
  • rendement (wat is het resultaat)

We kijken in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de doelen. En we kijken hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen. 

Subsidies boven € 10.000 worden voorlopig verleend. 

Vallen de werkelijke kosten lager uit? Of heeft u niet alle activiteiten uitgevoerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.
 

Aanvraag

Stuur uw aanvraag voor subsidie 2025 in vóór 1 juni 2024. Gebruik hiervoor het e-formulier. 

U logt in met DigiD of e-Herkenning

Subsidie aanvragen »

 Vermeld op uw aanvraag:

  • Naam, adres, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon  
  • Rekeningnummer (IBAN) van uzelf (als u zelf de aanvraag doet) of van de organisatie waarvoor u de aanvraag doet 
  • Kvk en btw-nummer als u de aanvraag namens een bedrijf of organisatie doet 

Upload de volgende gegevens bij uw aanvraag: 

Wilt u meer dan € 25.000 subsidie aanvragen? Doe dan een aanvraag voor de subsidie Maatschappelijke subsidie van 25.000 tot 100.000 euro. Alleen organisaties kunnen deze subsidie aanvragen. 

Termijn

U krijgt eind 2024 een (voorlopige)beschikking over de subsidieaanvraag 2025.

Subsidie verantwoorden

Heeft u een beschikking gehad? Dat is een brief waarin staat of u subsidie krijgt en wat de regels daarvoor zijn. En staat daarin dat u de subsidie moet verantwoorden? Dan kunt u dit doen met het digitale formulier