Subsidie Erfgoedfonds

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de beleving van Alphens cultureel erfgoed. Het gaat om projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het geld is bedoeld voor de beleving van zowel materieel als immaterieel erfgoed. U kunt de subsidie bijvoorbeeld aanvragen voor:

 • het organiseren van een activiteit of evenement om erfgoed zichtbaar te maken
 • een informatiebord 
 • het ontwikkelen van educatief materiaal 

In 2024 is er in totaal € 65.000 beschikbaar. U kunt maximaal € 5.000 per project aanvragen. En u mag maximaal 2 aanvragen doen zolang de subsidie loopt. U kunt de subsidie niet meer aanvragen wanneer het geld op is.

Wilt u hulp bij de aanvraag? Dan kunnen wij de aanvraag samen met u doornemen voordat u hem indient.

 • Personen en instellingen kunnen een aanvraag doen. 
 • Er is geen sprake van overwegend commercieel of individueel belang.
 • Het erfgoed is verbonden aan de gemeente.
 • Het project draagt bij aan de ervaring van cultureel erfgoed en vindt plaats binnen de gemeentegrenzen.
 • Het project dient het publieksbelang en is openbaar toegankelijk.
 • Het project is nog niet gestart en mag niet op een andere wijze worden (mee)gefinancierd door de gemeente.
 • Na subsidieverlening moet het project binnen 3 maanden starten
 • U voert het project uiterlijk binnen 12 maanden volledig uit.
 • Na beëindiging van uw project moet u het verleende bedrag verantwoorden.
 • Het project is incidenteel.
 • U kunt de subsidie niet voor alle kosten gebruiken. Bijvoorbeeld btw, rente, boetes en de accountant.
 • Als u iets publiceert over het project moet u duidelijk vermelden dat gemeente Alphen aan den Rijn vanuit het Erfgoedfonds financieel heeft bijgedragen. Als het kan voegt u ook het logo toe van gemeente Alphen aan den Rijn.

Doe de aanvraag via het aanvraagformulier. Vul dit volledig in. Vermeld in uw aanvraag:

 • projectnaam, beschrijving project en beoogde resultaten
 • start en einddatum, en een globale planning
 • doelgroep project, publieksbelang en de promotieactiviteiten
 • gegevens samenwerkingspartners
 • omschrijving cultureel erfgoed, belang project en een toelichting
 • gewenst subsidiebedrag en waarom u dit nodig heeft
 • IBAN rekeningnummer en de tenaamstelling

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

U logt in via DigiD of e-Herkenning.

Subsidie aanvragen »

We nemen binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag. Ontbreekt er nog informatie aan uw aanvraag? Dan gaan deze 6 weken later in. 

We mogen deze termijn 1 maal verlengen met 6 weken. De Erfgoedcommissie geeft advies over de aanvraag.