Subsidie voor groen dak, tuin of opvang regenwater

Wilt u maatregelen nemen tegen wateroverlast bij piekbuien en droogte? Dan kunt u met deze klimaatsubsidie uw dak of tuin vergroenen. 

De totale beschikbare subsidie is € 280.000. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget op is.

Hoe werkt het?

Heeft u of huurt u een woning in de gemeente Alphen aan den Rijn? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor: 

 • het vergroenen van uw dak
 • het vervangen van tegels in uw tuin voor planten
 • de opvang van regenwater: met een waterbuffer of een regenton

U kunt een subsidie aanvragen tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 2.000 per woning voor: 

 • de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren 
 • het laten uitvoeren van de maatregel 
 • advieskosten van een draagvlakberekening dak van maximaal € 200. Alleen als het project wordt uitgevoerd. 

Wij geven alleen subsidie op maatregelen die ná de datum van uw aanvraag worden aangeschaft en uitgevoerd. Behalve voor het aanvragen van een regenton. U heeft hier een geldig aankoopbewijs voor nodig die niet ouder is dan 7 oktober 2021.

U kunt meerdere aanvragen doen (maximaal 1 aanvraag per maatregel) tot het maximumbedrag is bereikt. U kiest zelf welk bedrijf voor u de werkzaamheden uitvoert.

Voor welke maatregelen kunt u een subsidie aanvragen?

Maatregel Eisen Hoeveel subsidie krijgt u
Groen dak
 • minimaal 5 m2
 • minimaal 25 l/m2 wateropslagcapaciteit

 

 • maximaal € 30 subsidie per m2
 • € 15 per m2 biodiversiteitsbonus (meer dan 50% beplanting anders dan sedum)
 • maximaal € 200 advieskosten voor draagkracht dak berekeningen en alleen als het project wordt uitgevoerd. Overige advieskosten vallen niet onder de regeling
 • tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten 
Ontharding minimaal 10 m2

Vervangen van tegels door:

 • planten: maximaal € 30 per m2
 • gras: maximaal € 10 per m2
 • water passerende halfverharding (geen kunstgras): € 8 per m2
 • tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten
Waterbuffer minimaal 200 liter
 • maximaal € 0,50 per liter voor aanschaf en installatie
 • tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten
Regenton minimaal 200 liter
 • 50% van de aanschafkosten en installatie wordt gesubsidieerd

 

Waar kunt u geen subsidie voor aanvragen

 • werkzaamheden die u zelf uitvoert (bijvoorbeeld werk- of reisuren)
 • kosten van een vergunning
 • onderhoudskosten
 • het vervangen van eerdere maatregelen

Lees de hele regeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen 2023-2025

Voorwaarden

 • U woont in Alphen aan den Rijn
 • U dient uw aanvraag in voordat de maatregelen worden uitgevoerd. Voor een regenton geldt een uitzondering. U heeft hier wel een geldig aankoopbewijs voor nodig die niet ouder is dan 1 oktober 2021
 • De maatregelen worden binnen 6 maanden na subsidietoekenning uitgevoerd
 • Bij ontharding van de tuin: uw woning is ouder dan 2 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend 
 • De uitgevoerde maatregelen blijven minimaal 5 jaar goed onderhouden.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke maatregelen u wilt uitvoeren
 • bouwjaar van de woning
 • offerte bedrag inclusief btw
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN-nummer en naam rekeninghouder (alleen verplicht bij subsidiebedrag lager dan € 250)

Stuur deze bijlagen mee:

 • offerte of prijsopgave met datum en vermelding van kosten materiaal en arbeid:
  • als 50% of meer in groen dakoppervlakte wordt ingevuld met andere planten dan sedum, moet dit duidelijk uit de offerte te blijken. U stuurt ook een overzicht van de soorten planten mee
  • aantal vierkante meter (bij een groen dak of tuin)
  • wateropslagcapaciteit (behalve bij waterdoorlatende verharding)
 • een kleurenfoto van het bestaande dak of tuin waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een situatiebeschrijving (alleen bij ontharding en waterbuffer)
 • een rechtsgeldig VvE-besluit (als dit van toepassing is)
 • een toestemmingsverklaring verhuurder (bij aanvraag van een groen dak op een huurwoning)

U logt in met DigiD.

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 10 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag.

 • Is het aangevraagde subsidiebedrag hoger dan € 250: dan doet u binnen 8 weken na afronding van de werkzaamheden een verzoek om uitbetaling met kopieën van facturen en betaalbewijzen. Daarna maken wij het subsidiebedrag over
 • Is het aangevraagde subsidiebedrag lager dan € 250: dan wordt dit na goedkeuring direct uitbetaald.

Tips

Voor het (ver)bouwen van een monument heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.