Subsidie voor groen dak, tuin of opvang regenwater

Wilt u meehelpen om de afvoer van het regenwater (ook wel hemelwater genoemd) naar de bodem te vertragen? Dan kunt u met deze klimaatsubsidie uw dak of tuin vergroenen.

Kijk op de digitale kaart, vul uw straat en huisnummer in en controleer of u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Hoe werkt het?

Woont u in het geselecteerde gebied of bent u particulier eigenaar (grondgebonden of VvE) of huurder? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor:

 • het vergroenen van het dak
 • het vervangen van tegels in uw tuin voor planten
 • de opvang van regenwater: ondergronds, met wadi of modulair regenopvangsysteem, of een regenton.

U kunt een subsidie aanvragen tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 2.000 per woning voor:

 • de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren
 • het laten uitvoeren van de maatregel
 • advieskosten van een draagvlakberekening dak van maximaal € 200. Alleen als het project wordt uitgevoerd.

Wij geven subsidie alleen op maatregelen die ná de datum van uw aanvraag worden aangeschaft en uitgevoerd. Behalve voor het aanvragen van een regenton. U heeft hier wel een geldig aankoopbewijs voor nodig die niet ouder is dan 1 juni 2020. 

U kunt meerdere aanvragen doen (maximaal 1 aanvraag per maatregel) tot het maximum is bereikt.U kiest zelf welk bedrijf voor u de werkzaamheden uitvoert.

Voor welke maatregelen kunt u een subsidie aanvragen?

Maatregel Eisen Hoeveel subsidie krijgt u
Groen dak
 • minimaal 5 m2
 • minimaal 25 l/m2 wateropslagcapaciteit

 

 • max. € 30 subsidie per m2 + € 10 per m2 biodiversiteitsbonus (meer dan 50% beplanting anders dan sedum)
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten.
 • max. € 200 advieskosten voor draagkracht dak berekeningen en mits project wordt uitgevoerd. Overige advieskosten vallen niet onder de regeling.
Ontharding minimaal 10 m2
 • max. € 30 per m2 voor beplanting
 • max. € 10 per m2 voor gras
 • max. € 8 per m2 voor water passerende verharding, dit maag geen kunstgras zijn
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten
 • Ontkoppelen regenpijp
 • Aanleg ondergrondse waterbuffering en/of WADI
minimaal 5 m2
 • € 5 per m2 afgekoppeld dakoppervlak
 • € 150 per m3 WADI
 • € 225 per m3 infiltratiekrat
 • tot max.50% van de subsidiabele kosten.
Modulair regenopvangsysteem minimaal 200 liter
 • max. € 0,50 per liter voor aanschaf en installatie
 • tot max. 50% van de subsidiabele kosten.
Regenton minimaal 200 liter
 • 50% van de aanschafkosten en installatie wordt gesubsidieerd.

 

Waar kunt u geen subsidie voor aanvragen

 • werkzaamheden die u zelf uitvoert (bijvoorbeeld werk- of reisuren)
 • kosten van een vergunning
 • aankoop en plaatsen van bomen
 • onderhoudskosten van de getroffen maatregelen
 • het vervangen van eerdere maatregelen

Voorwaarden

 • U woont in het gebied dat voor deze subsidie in aanmerking komt.
 • U dient uw aanvraag in voordat de maatregelen worden uitgevoerd. Voor een regenton geldt een uitzondering. U heeft hier wel een geldig aankoopbewijs voor nodig die niet ouder is dan 1 juni 2020.
 • De maatregelen worden binnen 6 maanden na subsidietoekenning uitgevoerd.
 • Uw woning is ouder dan 2 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend (geldig bij ontkoppeling hemelwaterafvoer en ontharding van de tuin).
 • De uitgevoerde maatregelen blijven minimaal 5 jaar goed onderhouden.

Bijzonderheden

Het beschikbare subsidiebudget bedraagt € 600.000. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het beschikbare budget. Wilt u een aanvraag doen? Alle aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke maatregelen u wilt uitvoeren
 • bouwjaar van de woning
 • offerte bedrag inclusief btw
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN-nummer en naam rekeninghouder (alleen verplicht bij subsidiebedrag lager dan € 250)

Stuur deze bijlagen mee:

 • offerte of prijsopgave met datum en vermelding van kosten materiaal en arbeid:
  • als 50% of meer in groen dakoppervlakte wordt ingevuld met andere planten dan sedum, dient dit duidelijk uit de offerte te blijken inclusief opgave van het soort planten
  • aantal vierkante meter (bij een groen dak of tuin)
  • wateropslagcapaciteit (behalve bij waterdoorlatende verharding)
 • een kleurenfoto van het bestaande dak of tuin waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een situatiebeschrijving (alleen bij ontharding en ontkoppelen hemelwaterafvoer)
 • een rechtsgeldig VvE-besluit (wanneer van toepassing)
 • een toestemmingsverklaring verhuurder (bij een huurder en groen dak)

U logt in met DigiD.

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 10 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag.

 • Is het aangevraagde subsidiebedrag hoger dan € 250: dan doet u binnen 8 weken na afronding van de werkzaamheden een verzoek om uitbetaling met kopieën van facturen en betaalbewijzen en uw IBAN rekeningnummer. Daarna maken wij het subsidiebedrag over
 • Is het aangevraagde subsidiebedrag lager dan € 250: dan wordt dit na goedkeuring direct uitbetaald.

Tips