Verzoek tot uitbetaling subsidie groen dak, tuin of opvang regenwater

U heeft toekenning van de subsidie 'Groene dak, tuin of opvang regenwater' ontvangen. De maatregelen zijn uitgevoerd en u heeft de facturen daarvoor betaald. Nu kunt u ons een verzoek doen tot uitbetaling.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw IBAN nummer en naam rekeninghouder
  • het zaaknummer van uw subsidieaanvraag (staat vermeld in de toekenningsbrief)

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • kopie van facturen met gegevens over uitgevoerde maatregelen
  • kopie bankpas of bankafschrift en afschrift van betalingsbewijs
  • kleurenfoto's van het resultaat

U logt in met DigiD.

Verzoek tot uitbetaling subsidie »

U ontvangt van ons bericht wanneer het subsidiebedrag aan u wordt overgemaakt.