Handtekening legaliseren

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken.

Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • Een organisatie of bedrijf hier om vraagt (bijvoorbeeld overheid of ambassade)
  • U een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • U iemand uit het buitenland op bezoek krijgt en deze persoon heeft voor de visumaanvraag een garantstelling of logiesverstrekking nodig.

Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent.

Kosten

€ 16,60

Aanvraag

Het legaliseren van een handtekening regelt u aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor eerst een afspraak.

U neemt mee:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Het document waarop u uw handtekening gaat zetten. U tekent het document waar de gemeenteambtenaar bij is. De gemeenteambtenaar zet in de verklaring dat de handtekening van u is. De gemeenteambtenaar ondertekent - namens de burgemeester - de verklaring.
  • Pinpas (of contant geld)

Afspraak maken »