Waarom van het aardgas af?

Op dit moment verwarmen veel Nederlanders hun woning en water met aardgas. Dit gebeurt met een cv-ketel. Ook koken gaat meestal nog op aardgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we landelijk stapsgewijs van het aardgas afgaan (uiterlijk in 2050). Alle gemeenten hebben een visie gemaakt over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte. In dit plan beschrijven we de meest geschikte alternatieven voor aardgas in onze gemeente.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Als u van het gas af bent, ontvangt u geen gasrekening meer. U maakt wel nog steeds kosten voor de alternatieven voor het verwarmen van water en uw woning.

Waterstof en kernenergie zijn voorlopig nog niet in beeld om woningen te verwarmen in de nabije toekomst. 

Extra informatie

In dit filmpje (YouTube, 1 minuut 7) wordt kort uitgelegd waarom we van het aardgas afgaan.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.