Waarom van het aardgas af?

Veel Nederlanders verwarmen hun woning en water met aardgas. Dit gebeurt met een cv-ketel. Ook koken gaat meestal nog op aardgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, gaan we in Nederland stap voor stap stoppen met aardgas. In 2050 willen we nergens in Nederland meer aardgas gebruiken. Dit staat in het landelijke Klimaatakkoord. Elke gemeente, dus ook gemeente Alphen aan den Rijn, heeft een Transitievisie Warmte gemaakt. Hierin hebben we de aanpak richting aardgasvrij in grote stappen opgeschreven.

Lees de Transitievisie Warmte

De gemeente werkt aan een Programmaplan Energietransitie. Hier valt de overstap naar duurzame warmte onder. Dit programma is september 2024 af. Dan kunt u hier meer informatie over vinden. 

Andere mogelijkheden dan aardgas

Er komen steeds meer manieren om woningen en water te verwarmen zonder aardgas. Koken kan op inductie. Verwarmen van woning en water kan bijvoorbeeld met een warmtenet, een warmtepomp of duurzaam gas. Gemeente Alphen aan den Rijn wil graag warmtenetten waar dat mogelijk is. Dit is een heel duurzame manier van verwarmen, voor (heel) veel woningen tegelijk.

Lees meer over:

Waterstof en groen gas zijn de komende 10 jaar zeker niet in beeld om woningen te verwarmen. Lees bij vragen en antwoorden over aardgasvrij wonen meer over waterstof en kernenergie.