Bijdrage voor peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien wel een bijdrage in de kosten voor peuteropvang krijgen. Deze bijdrage geldt bijvoorbeeld voor:

  • gezinnen waarbij één van de ouders werkt en de andere niet.
  • gezinnen waarbij beide ouders niet werken.
  • ouders die niet inburgeren. 

Voorwaarden

Bijzonderheden

  • De bijdrage hangt af van uw inkomen
  • U kunt een bijdrage krijgen voor maximaal 8 uur peuteropvang per week en voor maximaal 40 schoolweken per jaar
  • De maximum uurprijs voor dagopvang is € 10,25
  • Wij betalen de bijdrage aan de kinderopvangorganisatie. U ontvangt het bedrag dus niet op uw rekening

Aanvraag

Heeft u een vraag over de bijdrage voor peuteropvang of wilt u de bijdrage aanvragen? Belt u dan met 14 0172. Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.