Groep gebouwen

U woont of werkt in een omgeving met cultuurhistorische waarde. Wat betekent dit voor u?

Een verzameling losse gebouwen kan waardevol zijn voor de historie van onze geschiedenis. Deze gebieden noemen we ensembles. Denk aan:

  • boerderijlint 
  • een voormalige arbeidersbuurt
  • een tuinwijk
  • een historische dorpskern 

Bij ensembles is het juist de onderlinge samenhang van gebouwen, openbare ruimte en landschap dat de identiteit bepaalt. Voor deze gebieden zijn extra regels opgesteld. Deze regels zijn er, omdat veel gebouwen zelf geen cultuurhistorische waarde hebben maar wel een belangrijk onderdeel van een groter geheel zijn. 

Waarom is een gebied een waardevol ensemble?

Waardevolle ensembles hebben een lokale cultuurhistorische waarde. Dat kan zijn vanwege de bijzondere stedenbouwkundige kwaliteiten zoals de bouwstijl en de functie van de gebouwen of een herkenbare bouwperiode. Ze zijn onderdeel van de identiteit van de hele gemeente.

Wat gebeurt er met het bestemmingsplan of de beheersverordening?

We hebben regels opgesteld. Hierdoor kunnen we de aanwezige cultuurhistorische waarden voor de toekomst behouden. Deze regels helpen ons bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. We kijken dan of de verandering voldoende rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En hoeveel daarvan u kunt aangepassen.

Wat kan er nog vergunningvrij?

Wilt u een waardevol ensemble slopen? Dan moet u daar nu een sloopvergunning voor aanvragen. 

Verder geldt hetzelfde als bij andere gebouwen in de gemeente. Alle werkzaamheden die vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd, blijven vergunningvrij. Bijvoorbeeld aanbouwen, bijgebouwen en het plaatsen zonnepanelen.

Wat moet ik doen om een vergunning te krijgen?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning legt u uit wat de wijziging is. Wij kijken dan of uw aanvraag nog voldoende bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Voor zonnepanelen op monumenten én monumentale bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de informatie over zonnepanelen leest u ook meer over de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden. 

Erfgoedloket

Heeft u vragen over ensembles? Stuur dan een e-mail naar het Erfgoedloket via erfgoedloket@alphenaandenrijn.nl. Wij helpen u verder bij vragen over mogelijke vergunningen, subsidieregelingen en verduurzaming.

Meer weten?

U vindt de stedenbouwkundige ensembles ook terug op de cultuurhistorische waardenkaart. Meer informatie vindt u in de folder "Cultuurhistorische waarden. Wat betekent het voor u?" (pdf, 1MB)