Erfgoed en monumenten

Monumenten, archeologie, cultuurhistorie, tradities en herinneringen zijn allemaal vormen van cultureel erfgoed. De gemeente bevordert het behoud en de beleving ervan.

 • Cultuurhistorische waardenkaart

  De cultuurhistorische waardenkaart is een totaaloverzicht van al het lokale erfgoed boven de grond

 • Landschapsbiografie

  In de landschapsbiografie wordt een koppeling gelegd tussen de verhalen uit het verleden, het landschap van nu en de opgaven voor de toekomst.

 • Gemeentelijk Erfgoedregister

  Beschermde bouwwerken met hoge architectonische, bouw- en/of cultuurhistorische waarde staan in het gemeentelijk Erfgoedregister of in het Rijksmonumentenregister.

 • Rijksmonumentenregister

  Rijksmonumenten kunnen worden aangewezen door de rijksoverheid

 • Erfgoedcommissie

  De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of op eigen initiatief over zaken met een erfgoedbelang. Bijvoorbeeld over de aanwijzing van monument.

 • Subsidie Erfgoedfonds

  Financiële ondersteuning van incidentele projecten die een bijdrage leveren aan het behoud of het beleefbaar maken van cultureel erfgoed dat verbonden is aan de gemeente.

 • Archeologische vondst

  Wanneer u bij toeval een archeologische vondst doet, bent u verplicht dit te melden. Ook dient u de vondst 6 maanden ter beschikking te houden voor eventueel onderzoek.

 • Immaterieel erfgoed

  Voor erfgoed dat niet tastbaar is kan een verzoek tot gemeentelijke erkenning worden ingediend. Zoals volksfeesten, rituelen, dialecten en bijzondere kennis van de natuur.

 • Subsidie instandhouding erfgoed

  Subsidie voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of aangemerkte cultuurhistorisch waardevol object.

 • Subsidie werkende en stilstaande molens

  Jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van historische industrie- en poldermolens. De gemeente ondersteunt de kostbare instandhouding van de Alphense molens.

 • Erfgoedloket

  Voor vragen over een beschermd monumenten of cultuurhistorisch waardevol object