Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten worden betaald. Bent u al bekend bij ons en voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u tussen half april en half mei de energietoeslag automatisch op uw rekening ontvangen.

U bent bekend bij ons als u:

 • Een uitkering ontvangt van de gemeente (bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ).
 • Bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen vanaf 1 augustus 2021.
 • Bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

Maakt u gebruik van één van de onderstaande regelingen? Dan heeft u al een toekenningsbeschikking ontvangen, maar niet automatisch een betaling.

Dit komt omdat we geen bankrekeningnummer van u hebben. Of we hebben alleen een oud bankrekeningnummer van u. U hoeft de energietoeslag niet zelf aan te vragen. U heeft van ons een brief ontvangen met het verzoek om uw bankrekeningnummer aan ons door te geven.

U heeft nog geen energietoeslag ontvangen

Heeft u op 16 mei 2022 nog geen € 800 ontvangen? Ook al bent u wel bekend bij de gemeente en de voorwaarden gelden voor u? Of gelden de hierboven genoemde situaties niet voor u? U kunt dan zelf de energietoeslag aanvragen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag

 • uw gegevens en gegevens van uw eventuele partner.
 • uw woonsituatie.
 • uw (gezamenlijk) inkomen.

Voeg deze bijlagen toe:

 • kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van uzelf en uw (eventuele) partner.
 • bewijs van het maandinkomen (uitkering, salaris, pensioen, alimentatie, kamerverhuur) van u en uw (eventuele) partner.
 • kopie bankpas of bankrekening met daarop duidelijk leesbaar het rekeningnummer en uw naam.
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt.
 • verklaring van partner (indien van toepassing).
 • bewijs van opname in WSNP (indien van toepassing).

U logt in met DigiD.

Energietoeslag aanvragen »

U ontvangt binnen 4 weken bericht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Stuur dan een mail naar energietoeslag@alphenaandenrijn.nl of bel via 14 0172 (keuze 1).

Handig om te weten

Samen met uw partner aanvragen

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft, of
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent, of
  • samen een kind heeft, of
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend, of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of - als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Vergeet dan niet de ondertekende verklaring toe te voegen. U kunt de energietoeslag maar 1 keer krijgen.

Inkomensgrens per maand exclusief vakantietoeslag

Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende netto sociaal minimumbedrag per maand. Dat zijn de volgende bedragen:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49
Telt de energietoeslag mee als inkomen

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.  

Geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

•    in een instelling woont (verpleeg-, verzorgings-, of opvanghuis)
•    geen vast verblijfadres heeft en alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente
•    geen energiekosten heeft
•    op uw adres met meerdere personen woont en niet degene bent die de energiekosten betaalt.

Controle gegevens

Wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Daarvoor mogen wij bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk is voor de regeling. Zo controleren wij of u recht heeft op de energietoeslag.