Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunt u een (deel van) de energiekosten betalen. De hoogte van de energietoeslag is € 1.300. 

Was u rond 1 mei 2022 bij ons bekend? En voldeed u toen aan de voorwaarden? Dan heeft u tussen half april en half mei de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Het kan ook zijn dat u van ons een brief heeft gekregen waarin wij u om uw bankrekeningnummer vragen, zodat we het bedrag kunnen overmaken.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop.
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

Krijgt u geen energietoeslag en heeft u toch moeite om rond te komen? Neem contact op met de Helpdesk Geldzaken

U heeft de energietoeslag nog niet ontvangen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Vraag dan voor 31 december 2022 de energietoeslag zelf aan.

Aanvraag

Geef het volgende aan ons door:

 • uw gegevens en die van uw eventuele partner.
 • uw woonsituatie.
 • uw (gezamenlijk) inkomen.

Voeg deze bijlagen toe:

 • kopie geldig paspoort of identiteitskaart en die van uw (eventuele) partner.
 • bewijs van uw maandinkomen (uitkering, salaris, pensioen, alimentatie, kamerverhuur) en dat van uw (eventuele) partner.
 • kopie bankpas of bankrekening met daarop duidelijk leesbaar uw  naam en het rekeningnummer.
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt.
 • verklaring van partner (als dit van toepassing is).
 • als dit voor u van toepassing is: bewijs van opname in WSNP (wettelijk traject schuldsanering).

Log in met DigiD.

Energietoeslag aanvragen »

We hebben 8 weken de tijd om op uw aanvraag te reageren. We proberen dit sneller te doen. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Stuur dan een e-mail naar of bel via 14 0172 (keuze 1).

Handig om te weten

Is er al iets bekend over de energietoeslag in 2023?

Ja, ook in 2023 komt er een energietoeslag. Het bedrag en de voorwaarden zijn nog niet bekend. Zodra wij meer weten, vindt u het hier op de website. 

Vraagt u de energietoeslag samen met uw partner aan?

Vergeet dan niet de ondertekende verklaring (docx) toe te voegen. U kunt de energietoeslag maar 1 keer krijgen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft, of
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent, of
  • samen een kind heeft, of
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend, of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of - als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
Hoe berekent u uw inkomensgrens per maand (exclusief vakantietoeslag)

Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende netto sociaal minimumbedrag per maand. Dat zijn de volgende bedragen:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.256,08 € 1.397,27
Samenwonend/getrouwd € 1.794,40 € 1.892,81
Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.  

Wanneer heeft u geen recht op energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

•    in een instelling woont (verpleeg-, verzorgings-, of opvanghuis)
•    geen vast verblijfadres heeft en alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente
•    geen energiekosten heeft
•    op uw adres met meerdere personen woont en niet degene bent die de energiekosten betaalt.

Waarom controleren wij uw gegevens?

Wij controleren uw gegevens omdat wij zeker willen weten dat u recht heeft op de energietoeslag. Dit doen wij bij de aanvraag, maar het kan ook achteraf. Hiervoor mogen wij ook bij andere organisaties en personen om informatie vragen. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.

Tegemoetkoming via uw energieleverancier

In de maanden november of december 2022 krijgt u via uw energieleverancier € 190,- als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Dit bedrag heeft geen invloed op uw energietoeslag of op andere toeslagen die u van ons krijgt.