Privacyverklaring budgetbeheer en schuldhulpverlening

Inwoners met (problematische) schulden kunnen zich bij de gemeente een schuldhulpverleningstraject aanvragen. Als uit gesprekken blijkt dat het nodig is om budgetbeheer in te zetten, dan is dit mogelijk. Om de schuldhulpverlening mogelijk te maken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van inwoners die zich melden bij Schuldhulpverlening.

Welke gegevens worden verwerkt

Wij gebruiken persoonsgegevens zoals: naam, adres, geboortedatum en financiële gegevens over inkomen, vermogen en schulden. Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening registreren wij ook gegevens van uw eventuele partner en/of kinderen. Om schuldhulpverlening te kunnen bieden gebruiken wij de volgende persoonsgegeven:

 • naw-gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerservicenummer
 • documentnummer ID-bewijs
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • verblijfstitel
 • inschrijfgegevens gemeente
 • contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • gegevens persoonlijke relaties (zoals partner en kinderen)
 • gezinssamenstelling
 • woon- en huurgegevens
 • financiële gegevens (zoals bankafschriften, inkomen, vermogen en overzicht schulden)
 • aangiften inkomstenbelasting

Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het belangrijkste doel is om de inwoner te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en (waar nodig) schuldsanering aan te vragen. Daarom worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor:

 • het beoordelen van een aanvraag/het voeren van een intakegesprek
 • het begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een geschikte oplossing gericht om schuldhulpverlening mogelijk te maken
 • het behandelen en beoordelen van aanvragen op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
 • het afgeven van beschikkingen
 • het communiceren met de inwoner
 • het beoordelen, registeren en opslaan van gegevens voor een aanvraag budgetbeheer
 • het opstellen en uitvoeren van een budgetplan
 • bij budgetbeheer: het doen van betalingen voor de inwoner (aan partijen als woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en schuldeisers)
 • bij budgetbeheer: het doen van betalingen aan de inwoner zoals leefgeld
 • het bewaken van het proces en de voortgang rondom budgetbeheer
 • het behandelen van en begeleiden naar schuldsanering vanuit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een dwangakkoord via de rechtbank
 • het monitoren van het proces en de voortgang van de schuldhulpverlening
 • als het nodig is, het inschakelen van hulpverleners
 • het maken van geanonimiseerde managementrapportages voor het verbeteren van diensten en het verbeteren en verantwoorden van ons beleid
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

Reden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een reden voor is. Dit noemen we 'grondslag'. Deze grondslag staat in artikel 2 en artikel 3 van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanuit de wet moeten wij inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn met schulden ondersteunen. Ook moeten we voorkomen dat inwoners in (ernstige financiële) problemen raken. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens

Wanneer het nodig is voor de eerder genoemde doelen, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Wij delen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. Bij budgetbeheer deelt de gemeente bijvoorbeeld persoonsgegevens met:

 • werkgever
 • uitkeringsinstantie
 • belastingdienst
 • woningcorporaties
 • zorgverzekeraars
 • energieleverancier
 • waternet
 • andere verzekeraars
 • schuldeisers
 • rechtbank (als er sprake is van een aanvraag tot schuldsanering en/of een dwangakkoord)
 • verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard

 • Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij aan u schuldhulpverlening verlenen. Behave als een wet van ons vraagt om uw gegevens voor een andere periode te bewaren
 • De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren:
  • 5 jaar vanaf het moment dat de schuldhulpverlening aan u is gestopt
  • 5 jaar aIs schuldhulpverlening aan u is geweigerd

Meer informatie