Leerling inschrijven en uitschrijven

Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven. De ouders (verzorgers) moeten hun kind bij een school inschrijven en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. U mag zelf kiezen naar welke school uw kind gaat. De school schrijft het kind in en uit. De school beslist ook of een leerling wordt toegelaten, geschorst of verwijderd. En de school meldt de in- en uitschrijvingen van de leerlingen aan de gemeente.

Uitschrijving

De school mag een leerplichtige leerling uitschrijven, als:

De school mag een leerplichtige leerling niet uitschrijven als:

  • De leerling zeer regelmatig voor langere periodes afwezig is. Dit moet wel gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
  • Als de leerling onvoldoende vooruitgaat op school.

Tijdelijk verhuizen naar het buitenland

Is uw kind leerplichtig en voor een langere tijd in het buitenland? Omdat uw kind volgens de Nederlandse wet leerplichtig blijft, moet uw kind daar naar school. U stuurt een schoolverklaring (met stempel) van de buitenlandse school op naar de leerplichtambtenaar in Nederland. Met deze verklaring blijft uw kind ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Neem contact op met de leerplichtambtenaar. Dan bespreken we met u hoe dit gaat. 

Geen schoolinschrijving bekend

Woont een kind in onze gemeente, maar is er bij ons geen schoolinschrijving bekend? Dan krijgt de leerplichtambtenaar daar een melding over. Soms komt dit omdat ouders (verzorgers) net zijn verhuisd en de leerling nog niet op een school staat ingeschreven. Soms spelen er andere problemen. Dit heet absoluut verzuim. Voor absoluut verzuim kunt u een boete krijgen. 

Staat uw kind wel ingeschreven, maar heeft u een brief van de gemeente gekregen waarin staat dat uw kind niet staat ingeschreven bij een school? Geef dan aan ons door op welke school uw kind staat ingeschreven.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.