Bijzondere bijstand

Soms moet u onverwacht hoge kosten maken die u niet kunt betalen. U moet bijvoorbeeld:

 • ineens snel verhuizen
 • een advocaat, tandartsbehandeling of bril betalen.

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.  

Vraag bijzondere bijstand voordat u de kosten maakt en moet betalen. Vraagt u bijzondere bijstand aan, nadat u de kosten gemaakt heeft? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

Voor wie

Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. U kunt het ook aanvragen als u werkt of een andere uitkering krijgt.

Bij uw aanvraag kijken we of:

 • de onverwacht hoge kosten écht nodig zijn.
 • u genoeg (spaar)geld of inkomen heeft om de kosten zelf te kunnen betalen.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u:

 • in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop woont.
 • Nederlander bent of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • 18 jaar of ouder bent. 
 • onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te kunnen betalen.
 • kunt bewijzen dat de kosten noodzakelijk en onverwacht zijn. 
 • de kosten nog niet gemaakt heeft voordat u bijzondere bijstand aanvraagt.
 • de kosten moet maken door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • de kosten niet kunt uitstellen.
 • de kosten niet op een andere manier vergoed krijgt, bijvoorbeeld via uw zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen. U heeft daarvoor wel een uitspraak van de rechter nodig.

Lees meer over het aanvragen van bijzondere bijstand als bewindvoerder.

Bijzonderheden

De bijzondere bijstand is een gift. Soms kan het ook een lening zijn. Dit bespreken wij met u.

Aanvraag

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand? Of wilt u deze aanvragen? Bel dan met 14 0172. Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. U kunt bij ons van de documenten die wij nodig hebben een kopie maken of printen.

Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud en heb je hulp nodig bij geldzaken? Neem dan contact op ons Jongeren Informatie Punt (JIP)

Energierekening

Vraagt u bijzondere bijstand aan omdat u uw energierekening niet kunt betalen? Dan gelden andere voorwaarden. Neem contact met ons op.