Toeslagen en vergoedingen

Regelingen en vergoedingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen maar door omstandigheden extra en hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

 • Woonkostentoeslag

  Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw eigen schuld is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten in verhouding tot uw inkomen te hoog geworden. De duur van de woonkostentoeslag is maximaal 12 maanden.

 • Collectieve Zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen, dan kunt u met een collectieve zorgverzekering van de gemeente voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • Energietoeslag

  Een eenmalige toeslag om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.

 • Bijdrage kopen huishoudelijke apparaten

  Inwoners met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage voor het kopen van huishoudelijke apparaten.

 • Bijdrage voor schoolgaande kinderen

  Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

 • Jeugd Deelname Fonds

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten of deelnemen aan een culturele activiteit.

 • Bijdrage voor peuteropvang

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor wellicht een bijdrage van de gemeente ontvangen.

 • Studietoeslag

  Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.